4

Tipet e Objekti Deluxe

Ndërtimi me integritet

Në QamiConstruction, ne jetojmë filozofinë e “Ndërtimit me Integritet”. Ky angazhim për përsosmëri simbolizon filozofinë tonë për të bërë biznes. Ajo artikulon vlerat tona themelore të punës së palodhur, zhytje, ndershmëri dhe drejtësi. Ajo na kujton të respektojmë të gjithë njerëzit dhe të nderojmë individualitetin e tyre. Do të thotë të dëgjosh për të kuptuar – atëherë të përmbushësh angazhimet tona

Procesi

Kjo përcakton angazhimin tonë për bashkëpunëtorët tanë – njerëzit me të cilët ne partnerohemi në emër të klientit – përfshirë pronarët, nënkontraktorët, arkitektët, shitësit dhe komunitetin. Ne jemi të përkushtuar të punojmë së bashku, të respektojmë interesat e të gjithëve dhe të mbajmë një axhendë të përbashkët për përmbushjen e kontratës. Ne besojmë se përpjekja e shtuar në emër të klientëve tanë – si dhe aleancave më të ngushta me kolegët tanë – do të rezultojë në praktika të drejta biznesi, komunikim të hapur dhe nivele të larta besimi brenda marrëdhënieve tona.

Addition Construction Steps

Në QamiConstruction, ne jetojmë filozofinë e “Ndërtimit me Integritet”. Ne artikulojme vlerat tona themelore të punës së palodhur, ndershmëri dhe drejtësi.

Cilësia

Cilësia përcakton standardet e përsosmërisë që ndërtojmë në çdo strukturë dhe marrëdhënie. Pavarësisht nëse është gjetur në planifikimin tonë të saktë, vlerësimin e hollësishëm, llogaritjen e projektit me libra të hapur ose komunikimin e drejtëpërdrejtë, stili ynë i menaxhimit qëndron si një simbol i cilësisë dhe punës së klasit të parë, shumë kohë pasi mjeshtrit kanë lënë punën.

Uniteti

Kjo flet për mënyrën se si ne punojmë si organizatë. Bashkëpunimi midis departamenteve — me fokus të vazhdueshëm në punën ekipore — i mundëson organizatës Layton të arrijë përmbushjen e klientit dhe suksesin e kompanisë. Do të thotë besnikëri ndaj njëri-tjetrit dhe ndihmë ose sugjerim kur të jetë e nevojshme.

Ne jemi të vendosur të operojmë me cilësi dhe integritet të plotë, duke forcuar një reputacion të ndërtuar mbi këto vlera. Këto fjalë veprojnë si një kujtesë e përditshme e mënyrës se si ne kërkojmë të bëjmë biznes. Qëllimi ynë është që veprimet tona vazhdimisht t’i demonstrojnë këto vlera, të na dallojnë nga konkurenca jonë dhe të mbrojmë interesat e atyre që u shërbejmë.

Ne përqendrojmë përpjekjet tona te klienti dhe qëllimin e shpenzimeve kapitale. Kur klienti ynë është i suksesshëm, ne kemi sukses. Ne qartë dallojmë performancën tonë duke krijuar marrëdhënie të qëndrueshme me punonjësit dhe klientët, duke kuptuar dhe tejkaluar pritjet e klientit, dhe duke hyrë në çdo mundësi me një frymë të komunikimit të hapur, inovacionit dhe integritetit.

Service Brochure

Construction-Brochure-Sample

An overview of our construction services from Construction Management, Design-build, General Contracting to Small Jobs and Service Work

Service-Brochure.PDF