1583221764748_2

#QamiDELUXE2 po jetësohet 🏠

“Ne jemi lider të ndërtimit, duke ndërtuar gjëra të mëdha”

Deluxe2

Tipet e Objektit 6 apo Deluxe2

Menaxhimi i Projektit

Ne do të caktojmë një menaxher të projektit, mbikëqyrës të terrenit, inxhinier dhe anëtarët e tjerë të stafit ashtu siç kërkohet për të menaxhuar në mënyrë efektive procesin e ndërtimit.

Procesi i koordinimit

Gjatë ndërtimit të ndonjë projekti, koordinimi i tregtive është një pjesë integrale e procesit, veçanërisht në lidhje me tregtinë mekanike dhe elektrike.

Section

Ne do të punojmë me të gjithë anëtarët e ekipit të projektit për të përcaktuar kërkesat logjistike për procesin e ndërtimit.

Broshura QamiDeluxe2

Broshura Qamideluxe 2