Ndërtime të larta

Ndërtime të larta

Ne e kuptojmë se ju duhet një ndërtesë për të cilën funksionon dhe organizuar menyrë përfekte, dhe ajo duhet të funksionojë mirë.

PentHouse

Ne jemi shumë të njohur me sfidat e krijimit të mjediseve të kujdesit shëndetësor me cilësi të lartë, me kosto efektive.

Apartment

Gjërat më të fuqishme që bëjmë është të ndihmojmë në përmirësimin
cilësia e jetesës për shumë njerëz çdo here.

 

QamiConstruction filloj ndërtimin e Kompleksit TROJA

Më Shumë

Më tërejat

Partnerët

Referencat